Disclaimer

“Leuven rechtdoor” is een forum voor en door inwoners van de regio geïmpacteerd door de problematiek van de zogenaamde vliegroute Leuven Rechtdoor. “Leuven Rechtdoor” is geen ledenvereniging maar ondersteunt, faciliteert en informeert eenieder die actie wil ondernemen rond voornoemde problematiek.

 

Eenieder kan ten allen tijde actie ondernemen en hierbij de naam van het forum “Leuven rechtdoor” vermelden, mits dit in overeenstemming is met de doelstelling van “Leuven rechtdoor”, namelijk het ongedaan maken van de zogenaamde vliegroute Leuven Rechtdoor.

 

Eenieder die een actie onderneemt of deelneemt aan een activiteit met directe of indirecte betrekking tot “Leuven Rechtdoor” doet steeds dit uit eigen initiatief en blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van zijn/haar actie of zijn/haar deelname, en wordt bovendien verzocht steeds alle wetgeving na te leven, en de algemeen aanvaarde normen met betrekking tot veiligheid, hoffelijkheid en zomeer na te leven.

 

“Leuven Rechtdoor” en zijn initiatiefnemers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld noch vervolgd worden voor ongevallen, claims, vervolging, … ten gevolge van acties of deelname aan activiteiten waarbij de naam “Leuven Rechtdoor” vermeld wordt.