Home

Nieuwe vliegroute

Vanaf maart 2014 concentratie vliegtuiglawaai

Vliegtuigen zijn in onze regio alomtegenwoordig. Daar hebben we mee leren leven en we maken er geen probleem van.

Maar sinds maart 2014 is de situatie gewijzigd. Bij noord- of oostenwind stegen vliegtuigen op vanuit Zaventem en maakten snel een bocht naar het Zuiden (zone 1). Vanaf maart 2014 stijgen de vliegtuigen verder rechtdoor boven onze regio en maken pas een bocht voorbij Rotselaar (zone 2).

Waarom?

Enkele bewonersgroepen in zone 1 zijn er in geslaagd politici te overtuigen dat er geen vliegtuigen meer boven hun gemeente mogen komen. De overlast moest dan maar naar onze regio verplaatst worden.

 

Gevolg

Onze regio krijgt er naast de landende vliegtuigen nu ook de stijgende vliegtuigen bij. Er is daarom geen enkele dag rust meer. In zone 1 zijn de vliegtuigen verdwenen. Het is niet correct dat zonder enige informatie of overleg de overlast op onze regio wordt afgewenteld.

Voor een evaluatie van de toegenomen geluidsoverlast door Leuven Rechtdoor : zie HIER

Ook technisch is de route Leuven Rechtdoor een totale miskleun in het luchtruim. Voor een evaluatie door Belgocontrol : zie HIER

Wat kan je doen?

Wat willen we?

We willen dat Vlaamse beleids-verantwoordelijken hun eigen standpunt voor een ‘eerlijke spreiding’ van het vliegtuig-lawaai nakomen. Onze regio is steeds bereid geweest een deel van het vliegtuiglawaai te dragen. Maar de vliegtuigen vanuit andere gemeenten naar ons sturen omdat ze er geen vliegtuigen willen is ‘oneerlijke concentratie’.

We willen dat Vlaamse beleidsverantwoordelijken hun eigen standpunt voor ‘stabiliteit’ rond de luchthaven nakomen. Voor de werking van de luchthaven en de rechtszekerheid van de mensen die bij vliegroutes wonen moeten politici stoppen met steeds nieuwe vliegroutes uit te vinden. We eisen daarom dat de vliegtuigroute “Leuven rechtdoor“ verdwijnt en dat de regio van zone 1 opnieuw een deel van het vliegtuiglawaai op zich neemt zoals ook onze regio steeds bereid is geweest dit te doen.