Bevolkingsstudie van de bewoners onder de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor in vergelijking met de historische vliegroute Leuven West.

 

Door gebruik te maken van officiële bevolkingscijfers kan berekend worden hoeveel bewoners er onder 

de historische vliegroute Leuven West wonen en hoeveel er onder de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor wonen. 

Deze studie hanteert verschillende methoden en concludeert dat tot 46% meer bewoners getroffen 

worden door de nieuwe vliegroute. Dit stemt overeen met eerdere studies van de KULeuven die reeds voorafgaand

aan de invoering van Leuven Rechtdoor aantoonden dat de nieuwe vliegroute meer gehinderden zou opleveren.

LEES MEER 

 

 

ad