KOM IN ACTIE

Beste sympathisanten van actiecomité Vliegroute Leuven Rechtdoor,

Het heeft u de voorbije weken, met het zonnige weer en de oostenwind, ongetwijfeld ook weer gestoord (en uit uw slaap gehouden): het lawaai van de opstijgende vliegtuigen van de door de rechter verboden route Leuven Rechtdoor.

Omdat onze regio al op meer dan 80 % van de dagen de hinder van de dalende vliegtuigen moet verwerken, ijvert ons actiecomité ervoor om de recent ingevoerde route Leuven Rechtdoor te schrappen, zodat we opnieuw enkele rustdagen krijgen zonder vliegtuiglawaai. Onder het motto 'Ga voor een billijke spreiding' willen we, enkele weken voor de verkiezingen, de politici oproepen om daar eindelijk werk van te maken. Het kan immers niet dat onze regio de énige regio rond de luchthaven is geworden die nooit meer rustperiodes krijgt.

 

U kan zelf op drie concrete manieren meehelpen om onze rechtvaardige eis kracht bij te zetten:

 

  1. Kom mee actie voeren op zaterdag 4 mei, om 14.00 uur, aan het gemeentehuis van Haacht, op een korte protesthappening met symbolische zwarte vlaggen.

 

  1. U kan zelf een protestvlag in elkaar knutselen (een bezemsteel en een stuk zwarte plastic volstaan) en die voor uw woning plaatsen. Kwestie van de nu volop campagnevoerende politici er elke dag visueel aan te herinneren dat LRD moet verdwijnen.

 

3.   Als verkiezingskandidaten hengelen naar uw stem op 26 mei, antwoord  dat u die stem koppelt aan hun engagement om LRD te schrappen.

 

 

Alvast bedankt voor uw steun, en geef deze oproep door aan buren, familie, vrienden en kennissen.