Leuven Rechtdoor wordt … recht door Leuven

In maart 2014 werd de historische stijgroute van vliegtuigen vanuit Zaventem over Bertem en Oud-Heverlee geschrapt. Door sommige politici uit Leuven en de regio ten westen ervan, werd deze dunbevolkte regio uitgeroepen tot een ‘no-fly zone’ die geen enkel vliegtuig meer wil aanvaarden. De historische vliegroute werd dan maar verlegd naar Haacht, Wijgmaal, Rotselaar, Holsbeek, en Aarschot, de zogenaamde ‘Leuven Rechtdoor’. In de slides (beschikbaar hier) kan u in 1 minuut kennis nemen van de essentie van de nieuwe stijgroute.

In de praktijk wordt deze route steeds minder gevolgd en stijgen tot 40% van de vliegtuigen op boven Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo (zie radartracks Belgocontrol hieronder). De reden hiervoor is eenvoudig: zoals het evaluatierapport van Belgocontrol over Leuven Rechtdoor concludeert is de route technisch en operationeel een complete miskleun. We roepen u op om kennis te nemen van dit rapport (beschikbaar hier, samenvatting hier) zodat u op de hoogte bent wat er in het luchtruim boven Leuven gebeurt.

De regio in het noorden van Leuven blijft bereid een belangrijk deel van de geluidshinder te dragen veroorzaakt door 85% van alle landende vliegtuigen. Maar niet om ook nog de hinder erbij te nemen van de regio ten westen van Leuven (Herent, Oud-Heverlee, Bertem) die geen enkel vliegtuig meer aanvaardt. En helemaal niet om een route te aanvaarden die zowel economisch, ecologisch, technisch en operationeel onzinnig is, meer bewoners hindert en uitsluitend om politieke redenen werd opgelegd.

Laat Vlaanderen het goede voorbeeld geven aan Brussel door ook in de Leuvense regio voor een eerlijke spreiding van lasten en lusten te zorgen. Er moet zo snel mogelijk teruggekeerd worden naar de historische vliegcorridor ten westen van Leuven, zodat alle bewoners de nodige rust krijgen en het evenwicht hersteld wordt.

Voor meer info: www.leuvenrechtdoor.be

De vzw Leuven Rechtdoor is vóór een welvarende nationale luchthaven Brussels Airport, hand in hand met een eerlijke spreiding van het vliegtuiglawaai in de Leuvense regio zodat het voor iedereen leefbaar blijft.

ad