Persbericht - vonnis 30 mei Noordrand - staking plan Wathelet

 

In een belangrijk vonnis van 30 mei 2018 heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, in een zaak ingespannen door de gemeenten Wemmel, Meise, Grimbergen, Machelen en Vilvoorde tegen de Belgische staat, beslist dat alle punten van het plan Wathelet, met inbegrip van de wijzigingen aan de routes in de Noordrand (5de punt), maar ook het 7de punt - de invoer van de route Leuven 07 Rechtdoor ingevoerd op 6 maart 2014 gestaakt moet binnen de 90 weken.

 

De rechter verwijst naar het staken van het 6de punt in 2014 voor een aantal routes boven Brussel, waartegen de Belgische staat niet in beroep is ingegaan. Door het handhaven van de andere punten, en dit zelfs juridisch te willen verdedigen, zijn de inwoners niet gelijk behandeld.

Het plan Wathelet had volgens de rechter niet mogen ingevoerd worden zonder rekening te houden met de beoordeling van de gevolgen voor het milieu en een publieksbevraging volgens de wet van 13 februari 2006. De rechter herevalueert hier effectief zijn eigen vonnis van 6 april 2016 waarbij Leuven Rechtdoor niet werd verboden.

 

De invoering van de vliegroute Leuven Rechtdoor had tot gevolg dat de hinder van de historische stijgzone in de regio ten westen van Leuven verlegd werd naar de regio in het noorden en oosten van Leuven en omliggende gemeenten. Hierdoor hebben onder meer de inwoners in Wijgmaal, Wilsele, Haacht, Holsbeek, Aarschot en Rotselaar geen enkele rustdag meer. Ook in Kessel-Lo en Lubbeek is er steeds meer lawaaihinder. De rechter oordeelt nu terecht dat er eerlijk moet verdeeld worden. Tot slot wijst de rechter ook op de operationele moeilijkheden van de vliegroute Leuven Rechtdoor zoals geëvalueerd in een studie door Belgocontrol, en stelt dat het net de invoering is van het plan Wathelet die de situatie complexer heeft gemaakt.

 

De rechter laat het aan de Belgische staat over hoe de vluchtroutes wel moeten georganiseerd worden. Wel eist de rechter een staten-generaal die samen met alle betrokkenen in het vliegtuiglawaai van de luchthaven moet worden opgezet en die mee inspraak krijgt hoe de routes wel moeten georganiseerd.

 

Hiermee volgt de Nederlandstalige rechter van eerste aanleg in Brussel niet alleen de eisers in de Noordrand, maar volgt ook de argumenten van de vzw Leuven Rechtdoor, die de bewoners in de getroffen regio in het noorden en oosten van Leuven en omliggende gemeenten vertegenwoordigt.

Het kan niet dat de ene groep bewoners rond de luchthaven en in de Leuvense regio volledig vrijgesteld wordt van alle vliegtuiglawaai en de hinder verlegd wordt naar andere groep bewoners die deze hinder bovenop de reeds aanwezige hinder van dalende vliegtuigen krijgen.

Lasten en lusten moet billijk verdeeld worden.

 

De gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot, en de bewonersgroep Leuven Rechtdoor vzw roepen de federale regering en de minister van mobiliteit François Bellot op te berusten in dit vonnis, net zoals in 2014 en in 2017 niet in beroep werd gegaan tegen het vonnis voor de routes boven Brussel. De bewoners in de Noordrand en de Leuvense regio zijn evenwaardig aan andere bewoners en hebben evenveel recht op rust. Er wordt best energie en openbare middelen gestopt in het opzetten van een overleg dat moet leiden tot een echte en billijke spreiding van de lawaaihinder, ook in de Leuvense regio, en wij zijn volop bereid hier aan mee te werken.

 

Namens

 

Stad Aarschot – burgemeester André Peeters

Gemeente Haacht – burgemeester Steven Swiggers

Gemeente Holsbeek – burgemeester Hans Eyssen

Gemeente Rotselaar – burgemeester Dirk Claes

Vzw Leuven Rechtdoor – Mark Lambrecht