Verdeling vliegtuiglawaai tussen stijgcorridor en landingszone in Leuvense regio zorgt voor billijk evenwicht tussen economie en leefbaarheid

De vliegroute Leuven Rechtdoor, die alle hinder uit de opstijgcorridor ten westen van Leuven verschuift naar de landingszone Leuven Noord, is in tegenstrijd met de billijke spreiding die door alle Vlaamse politici en gemeenten wordt gevraagd.  Ook federaal minister van mobiliteit Bellot (algemene principes zoals uiteengezet door kabinet Bellot tijdens de overlegcommisie van de luchthaven op 23 november 2017), de gemeente Leuven (motie Leuvense gemeenteraad van 23 januari 2017) en het platform luchthavenregio Vlaams-Brabant (26 februari 2017 basistekst) vinden het rechtvaardig dat iedere historische vliegcorridor een billijk deel van de hinder draagt, zodat iedereen ook rustmomenten heeft. 

De stijgcorridor ten westen van Leuven waarvan vliegtuigen gebruik maken bij oosten- of noordenwind bestaat al sinds vele decennia. In 2014 werd deze stijgroute integraal verlegd naar het noorden en oosten van Leuven. Hierdoor is het westen van Leuven een ‘no fly’ zone geworden waarbij er geen vliegtuig, landend of stijgend meer mag overvliegen. Indien alle gemeenten en regio’s rond de luchthaven een dergelijke zelfzuchtige houding zouden aannemen zoals Oud-Heverlee, Bertem en Herent, mag de luchthaven morgen sluiten.

Alle hinder wordt door deze gemeenten afgewenteld op dichtbevolkte gebieden in Leuven, Haacht, Rotselaar, Holsbeek tot Aarschot en Lubbeek. Deze gemeenten leveren al een belangrijke bijdrage in het dragen van de geluidsoverlast van dalende vliegtuigen en worden hiervoor nu bestraft door de hinder van bijkomende stijgende vliegtuigen. Bovendien worden veel nieuwe bewoners getroffen die nooit eerder werden overvlogen, maar nu bij noord- of oostenwind intensief geluidsoverlast ondervinden.

Het evaluatierapport dat Belgocontrol over deze nieuwe route opstelde was vernietigend. Operationeel is de route een miskleun. Hierdoor kunnen onder meer luchtverkeersleiders de voorgeschreven route (zwarte pijl) niet volgen en worden ook Leuvense deelgemeenten massaal overvlogen bij oosten- of noordenwind (radartracks in gele en groene lijnen). De vliegroute Leuven Rechtdoor zorgt dus als een olievlek voor het uitspreiden van de lawaaihinder en tast de ganse Leuvense regio aan, alleen maar omdat een aantal gemeenten ten westen van Leuven een historische stijgroute nog langer weigeren te aanvaarden.

De enige logische en rechtvaardige oplossing in Leuven is een terugkeer naar een evenwichtige verdeling tussen de stijgcorridor ten westen van Leuven (10% opstijgende vliegtuigen) en de landingszone Leuven Noord (82% landende vliegtuigen). De talrijke inwoners ten noorden en oosten van Leuven zijn niet minderwaardig aan andere bewoners in de Leuvense regio en hebben tevens recht op een gezonde leefomgeving en de nodige rust.

1. Stijgcorridor in dunbevolkte regio ten westen van Leuven zoals deze in gebruik was bij noorden- of oostenwind voor de invoering van Leuven Rechtdoor in 2014.

2. Enorme hinder voor gemeenten ten N/O van Leuven en voor de Leuvenaars zelf ten gevolge van de problematische vliegroute Leuven Rechtdoor

5 feiten die aantonen dat de route Leuven Rechtdoor sterk problematisch is

  1. de stijgroute Leuven Rechtdoor hindert nieuwe bewoners die voorheen nooit getroffen werden door vliegtuiglawaai en is dus geen herstel van een oude situatie.
  2. de route veroorzaakt veel meer lawaai bovenop dat van de landende vliegtuigen (volgens onafhankelijke metingen Vlaams department LNE) met alle gevolgen voor de gezondheid van de bewoners
  3. 50% meer bewoners worden gehinderd in het noorden en oosten van Leuven door deze nieuwe route in vergelijking met de dunbevolkte en ruimtelijk aangepaste historische stijgcorridor ten westen van Leuven
  4. de stijgroute Leuven Rechtdoor is operationeel een slechte route, zorgt voor enorme omleiding voor de vliegtuigen, meer brandstofverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen, veroorzaakt veel meer lawaai doordat vliegtuigen niet ongehinderd kunnen opstijgen, en levert veel meer bijkomende werklast op voor de luchtverkeersleiders (vastgesteld in de formele evaluatie door Belgocontrol)
  5. de luchtverkeersleiders sturen de vliegtuigen uit de route vroegtijdig weg om het conflict met andere vliegroutes te vermijden, waardoor Leuven zelf intensief overvlogen wordt.