Voorstel van resolutie voor een terugkeer naar een evenwichtig luchtverkeer boven Oost-Vlaams-Brabant, ingediend door de heer Dieter Vanbesien.