Standpunt bewonersgroep Leuven Rechtdoor over de vraag van een platform van actiegroepen tegen geluidsoverlast Brussels Airport

Een platform van een aantal bewonersactiegroepen vragen vandaag aan de federale regering om een beperking en zelfs een verplaatsing van sommige activiteiten van de nationale luchthaven in Zaventem.

Onze bewonersgroep, die de regio ten noorden en oosten van Leuven vertegenwoordigt, sluit zich hier niet bij aan omdat wij niet akkoord gaan met alle eisen. Zo vinden wij dat het aantal nachtvluchten behouden kan worden op het huidige niveau van 16.000 vluchten / jaar en dat er gestreefd moet worden naar een economische belangrijke luchthaven in evenwicht met een billijke spreiding van lawaai en rustdagen voor alle bewoners.

Onze regio draagt sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem een groot deel van de last van dalende vliegtuigen. Maar door de invoering van de route Leuven Rechtdoor (sinds 6 maart 2014) kwamen er nog eens opstijgende vliegtuigen bij. Het historische evenwicht in de Leuvense regio, dat het lawaai verdeelde over de historische stijgcorridor ten westen van Leuven en de landingszone ten noorden van Leuven, is daarbij volledig zoek geraakt.

Ondertussen is het ook duidelijk dat Belgocontrol een negatieve evaluatie heeft gemaakt van de route Leuven Rechtdoor. Zowel inzake veiligheid als op het vlak van de technische uitvoerbaarheid vertoont Leuven Rechtdoor grote gebreken.

Wij vragen aan federaal minister van mobiliteit François Bellot om in eerste instantie de situatie van voor 6 maart 2014 te herstellen. Wij zijn verheugd dat de stad Leuven in een motie op 23 januari 2017 opriep tot een eerlijke spreiding en het onrecht van Leuven Rechtdoor heeft aangeklaagd.

Wij sluiten ons wel aan bij de oproep van het platform vandaag aan de federale regering om te stoppen met het verleggen van routes in functie van politieke overwegingen, zoals in 2014 gebeurde in de Leuvense regio. Een terugkeer naar de veilige, historische en organisch gegroeide routes en een billijke spreiding van de lusten en lasten is daarbij de sleutel tot de oplossing.

vzw Leuven Rechtdoor

http://www.leuvenrechtdoor.be

Facebook : Leuven Rechtdoor

Twitter : @leuvenrechtdoor

ad